Slide 3
Slide 3
Slide 2
Slide 1
Slide 1
Slide 1

Bewegen en het coronavirus

Het coronavirus neemt steeds meer beslag over Nederland. Maar wat betekent dit voor het deelnemen aan beweegactiviteiten in de wijk? Tot nu toe lijkt het er op dat er nog gewoon deelgenomen kan worden aan kleinschalige beweegactiviteiten, mits je je aan de hygiëne maatregelen houdt en het zekere voor het onzekere neemt: Blijf bij twijfel over je eigen gezondheid thuis! 

Gisteren zijn de maatregelen rondom het tegengaan van het verspreiden van het coronavirus extra aangescherpt. Naast de maatregelen die al golden (niezen in je elleboog, extra vaak je handen wassen, geen handen schudden etc.), sluiten nu bijvoorbeeld ook musea hun deuren, worden er theatervoorstellingen afgelast en gaan activiteiten waar meer dan 100 bezoekers naar toe gaan niet door.

We kunnen ons vanuit het Leefstijlnetwerk voorstellen dat het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen vragen bij bewoners oproepen rondom het bezoeken van een beweegactiviteit in de wijk. Gaat deze door, en zo ja, is het dan verstandig om hier naar toe te gaan?

We raden je aan om in ieder geval de maatregelen van de poster van de Rijksoverheid aan te houden. Blijf bijvoorbeeld bij hoesten en verkoudheidsverschijnselen thuis om jezelf en anderen te beschermen (en neem hierin het zekere voor het onzekere!). Verder raden we je aan om contact op te nemen met de docent van je activiteit voor meer informatie over de activiteit zelf. Voorkom dat je voor een dichte deur staat en hou jezelf en anderen gezond!

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we Fit in Oost kunnen blijven!