Visie en aanpak

Visie

Buurtbewoners met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt hebben baat bij een gezonde, actieve leefstijl. Voor een goede begeleiding naar passend beweegaanbod in de buurt is vaak meer nodig dan alleen een verwijzing. Om te zorgen dat deze buurtbewoners gaan bewegen en in beweging blijven, werken de leden van het Leefstijlnetwerk Amsterdam Oost samen om de zorgketen te sluiten. Samen zorgen zij voor een goede overdracht vanuit zorg, welzijn en WPI-trajecten naar passend beweegaanbod. Het Leefstijlnetwerk Amsterdam Oost helpt bewoners daadwerkelijk de stap te zetten naar een beweegactiviteit.

Aanpak

Het Leefstijlnetwerk Amsterdam Oost (LSNO) zet bewegen in als middel om buurtbewoners mee te laten doen in de maatschappij. Dit gebeurt o.a. volgens de Activerende Leefstijl Interventie (ALI). Het LSNO zorgt dat alle volwassen bewoners die gebaat zijn bij bewegen ook toegang krijgen tot het aanbod, of het nu gaat om mensen met overgewicht, een afstand tot de arbeidsmarkt of een chronische ziekte of beperking.

Het Leefstijlnetwerk Amsterdam Oost:

- informeert over bestaand aanbod en ondersteunt en faciliteert bij het opzetten van nieuw aanbod

-  maakt het beweegaanbod toegankelijk voor alle doelgroepen door te zorgen dat kosten laag blijven en diverse activiteiten van verschillende niveaus worden aangeboden

- biedt intensieve begeleiding naar sport- en beweegaanbod als inwoners niet in staat zijn zelfstandig geschikt aanbod te vinden. Dit gebeurt door nauw contact tussen de beweegcoaches en sportmakelaars van het netwerk en de doorverwijzende partners uit zorg, welzijn en WPI

- biedt sportaanbieders (tijdelijke) ondersteuning en een platform om hun aanbod onder de aandacht te brengen bij potentiële doelgroepen.

Het netwerk brengt vraag en aanbod op het gebied van bewegen actief bij elkaar.

Persoonlijk contact en nauwe samenwerking tussen de netwerkleden zijn daarbij essentieel voor het succes van de aanpak. Het Leefstijlnetwerk Amsterdam Oost faciliteert minimaal vier keer per jaar netwerkbijeenkomsten waar leden elkaar kunnen ontmoeten, informatie kunnen delen en inspiratie kunnen opdoen.