Slide 3
Slide 3
Slide 2
Slide 1
Slide 1
Slide 1

Over het Leefstijlnetwerk Oost

Het Leefstijlnetwerk Amsterdam Oost wijst de weg naar bewegen in de buurt. Voor iedereen is er een activiteit, betaalbaar en dichtbij, ook bij overgewicht of gezondheidsproblemen. Van aquaswing tot diabetestraining, van IJburg tot Transvaal, van 19 tot 109 jaar: Iedereen in Oost kan bewegen. Want bewegen is niet alleen gezond, maar door samen te bewegen ontmoeten we elkaar ook in de wijk. Het leefstijlnetwerk laat zien waar, wanneer en hoe dat kan en verbindt buurtbewoners, zorg-, welzijns- en beweegaanbieders en eerstelijnszorg om een gezonde leefstijl voor iedereen mogelijk te maken.

Benieuwd naar het globale jaarprogramma? Bekijk hem hier! Heb je vragen over het Leefstijlnetwerk of wil je in contact komen met een van onze sportmakelaars mail dan naar info@fitinoost.nl

Het Leefstijlnetwerk, ook wel Fit in Oost genoemd, is sinds 2013 actief in stadsdeel Oost. Het is een op zichzelf staand netwerk geïnitieerd door stadsdeel Oost. Sportmakelaars van stadsdeel Oost Marleen van den Heuvel en Milou van der Hoorn coördineren het Leefstijlnetwerk en werken daarbij samen met sport- beweegaanbieders, zorg & welzijnsorganisaties en eerstelijnszorg. Zo is er bijvoorbeeld samenwerking met Elaa, MEE Amstel en Zaan, Dynamo, Civic en de GGD. Daarnaast zijn er ook allerlei buurtorganisaties en actieve bewoners in Oost betrokken bij het netwerk.
Het Leefstijlnetwerk dient als platform/middel om verbinding te zoeken en is daarmee niet van één organisatie, maar van ons allemaal. Door verbinding te zoeken zorgen we er met elkaar voor dat bewoners doorverwezen kunnen worden richting structureel beweegaanbod en een gezonde leefstijl.