Slide 3
Slide 3
Slide 2
Slide 1
Slide 1
Slide 1

Samen op naar een sportief en gezond 2022

Onze sportmakelaar Milou vatte het een paar dagen geleden mooi samen: ‘Ik dacht dat een jaar alleen voorbij vloog als het leuk was, maar ook het afgelopen jaar was in een mum van tijd voorbij!’

Misschien voelt het als kort geleden of misschien was je het alweer bijna vergeten, maar het afgelopen jaar startten we met elkaar vanuit een lockdown. Niet lang daarna volgde ook de invoering van de avondklok. Sportscholen waren voor lange tijd dicht en ook het samen bewegen in de buitenlucht werd onderworpen aan de nodige uitdagingen.

Waar we met elkaar hoopten op een jaar van meer (nieuwe) mogelijkheden, kunnen we het er met elkaar over eens zijn dat ook 2021 een jaar is geweest van samen zoeken, incasseren en de moed er in blijven houden. Opnieuw is er veel van een ieders flexibiliteit en creativiteit gevraagd, zowel van bewoners als van buurtorganisaties. Het ging niet altijd zonder slag of stoot, maar we hebben het keer op keer wel maar weer mooi met elkaar gedaan. En dat is niet onopgemerkt gebleven!

We zijn met elkaar trots op Oost. Blij met alle mogelijkheden die we met elkaar hebben weten te creëren en verwonderd over hoe iedereen zijn schouders onder tegenslagen heeft kunnen zetten. We prijzen ons gelukkig met de nieuwe ‘vrienden van’ die zich het afgelopen jaar hebben aangesloten bij het netwerk, evenals met de nieuwe activiteiten die aan het beweegaanbod konden worden toegevoegd. Ondanks alles hebben we er met elkaar toch een memorabel jaar van kunnen maken met afgelopen oktober zelfs een beweegdag waar wel honderd buurtbewoners op af zijn gekomen. Wauw!

Dank jullie wel voor jullie betrokkenheid in de buurt en voor jullie aanwezigheid als buurtbewoner bij de diverse beweegactiviteiten. Uiteraard hopen we op een makkelijker 2022, maar laten we uit het afgelopen jaar ook zeker meenemen dat we elkaar weten te vinden en samen blijven denken in oplossingen.

We wensen iedereen een goede gezondheid en fijne, warme dagen toe. Tot snel in het nieuwe jaar!

WEETJE: In  2022 viert het Leefstijlnetwerk haar tienjarige jubileum en dat laten we uiteraard niet onopgemerkt voorbij gaan. Houd ons in de gaten en blijf op de hoogte over winacties en diverse activiteiten!

(De aankomende twee weken zal het wat rustiger zijn op de kanalen van het Leefstijlnetwerk in verband met vakantie. Uiteraard zijn we in het nieuwe jaar weer volop aanwezig!)